Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych na 2022 rok:

Zamawiający w dniu 10.05.2022 r. umieścił na stronie aktualizację planu (wersja nr 2).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza aktualizację nr 3 Planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 29.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00230147/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25”- znak sprawy: AG-262/1/2022, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych. 

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 12.07.2022 r., o godz. 10:30


Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2022 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: dnia 15 lipca 2022 r. o godz. 10:30.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej. Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876

 

Miejska Biblioteka Publiczna im Stanisława Grochowiaka w Lesznie w dniu 19.10.2022 r. zamieszcza aktualizację nr 4 Planu postępowań o udzielenie zamówień.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w dniu 13.12.2022 r. zamieszcza aktualizację nr 5 Planu postepowań o udzielenie zamówień.

Pliki do pobrania

  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-03-23 13:41:08
  • zaakceptowanie treści informacji: 2022-03-23 13:44:06
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2022-12-13 14:12:29

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe