:: Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych na 2022 rok:

Zamawiający w dniu 10.05.2022 r. umieścił na stronie aktualizację planu (wersja nr 2).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, działając zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza aktualizację nr 3 Planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

Pliki do pobrania

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe