Gospodarka finansowa

  • Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  • Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta Leszna, dochodów własnych i innych źródeł, a w części dotyczącej zadań powiatowej biblioteki publicznej z budżetu powiatu leszczyńskiego.
  • Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Bibliotekę przeznaczony jest na cele statutowe.
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-07-14 12:46:23
  • zaakceptowanie treści informacji: 2016-07-14 12:47:38
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2016-07-14 13:44:33

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe