:: Organizacja

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuuje tradycje instytucji, z których przekształcenia powstała w dniu 28 stycznia 1999 r. W latach 1975-1998 była to Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 

Od 1 stycznia 2000 r. pełni funkcję powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego (na mocy Porozumienia z dnia 17 grudnia 1999 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Leszna, a Zarządem powiatu leszczyńskiego).

Jest centrum wiedzy o regionie, główną biblioteką publiczną miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie jej działania.

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe