:: Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie powstała w wyniku przekształcenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie na podstawie Uchwały Nr VI/66/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 1999 r.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego na podstawie Porozumienia z dnia 17 grudnia 1999 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Leszna, a Zarządem Powiatu Leszczyńskiego, przy czym tekst niniejszego porozumienia stanowi załącznik do statutu. Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną.

Prawną podstawą funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie jest:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85/97 poz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 13/90 poz. 74
  z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110/91 poz. 721 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określająca kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U.
  nr 106/98 poz. 668)
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91/98
  poz. 578)
 6. Porozumienie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego.
 7. Statut Biblioteki.

Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie jest Leszno, a terenem działania miasto Leszno i powiat leszczyński w województwie wielkopolskim. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta Leszna, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu Leszczyńskiego.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe